Zurück - Back - En arrière: Grafiken - Graphics - Graphiques ©
Walter Heckmann, 1985
Lithografie
70cm x 50cm, Büttenpapier
Druckwerkstatt: Manfred Hügelow, Frankfurt/Main

# Grafik im Nachlass